Wymiana poglądów z Markiem Sprengerem (dyrektorem Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym – ECDC) cz.IV choroby zakaźneM. Groote: Co ECDC robi w przypadku konfliktu interesów? Potrzebni są najwyższej klasy eksperci, ale również ważne jest, aby zachować najwyższe standardy przejrzystości.

M. Sprenger: ECDC pozostaje w kontakcie z wieloma ekspertami. W Agencji poświęca się ogromną wagę sprawie konfliktów interesów – jest nawet wyznaczona osoba, która odpowiada za to zagadnienie. Istnieje nadzieja, że powstanie bardziej ogólny system w tym zakresie, gdy Parlament przedstawi swoje wytyczne.

Komisja Europejska: Temat szczepionek jest dość złożony. Komisja chce zorganizować dużą konferencje zachęcającą państwa członkowskie do szczepienia dzieci przeciwko chorobom zakaźnym. Komisja współpracuje w tej chwili z ECDC nad implementacją zaleceń Rady dotyczących szczepień przeciwko sezonowej grypie w państwach członkowskich. Po pandemii w roku 2009 rozpoczęto prace nad mechanizmem, który pozwalałby na wspólne zakupy szczepionek, aby każdy kraj nie musiał kupować ich osobno. Pozwoli to uzyskać niższą cenę tych medykamentów. Być może w przyszłości będzie taka możliwość również w stosunku do innych produktów medycznych.

M. Sprenger: Współpraca pomiędzy ECDC a Komisją jest bardzo owocna. Bardzo dobrze się stało, że opracowano zalecenia Rady dotyczące szczepień grupy ryzyka. Ważne jest, aby również sam sektor wziął na siebie odpowiedzialność przygotowania właściwej szczepionki. Można jeszcze wiele usprawnić w tym zakresie.