Wymiana poglądów z Markiem Sprengerem (dyrektorem Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym – ECDC) cz.III choroby zakaźneM. Sprenger: W poprzednim roku ECDC założyło sobie 4 podstawowe priorytety: ograniczanie występowania odry, rozwijanie możliwości laboratoryjnych, współpraca z krajami kandydującymi do UE oraz zwalczanie nierówności w zakresie zdrowia. Wyzwania te są długoterminowe i należy je realizować również w roku 2013. Zauważa się liczne przypadki odry w niektórych krajach, ale w całej UE liczba zachorowań znacznie spadła w stosunku do poprzedniego roku. Jak do tej pory odnotowano 5 tys. zachorowań, jednakże to wciąż za dużo. Jeżeli chce się wyeliminować odrę w UE trzeba osiągnąć 95% szczepień w krajach członkowskich. ECDC musi skupić się głównie na tych społecznościach, gdzie szczepienia są niepopularne. ECDC stara się stosować nowe technologie laboratoryjne. Przykładem na to mogą być ostatnie badania dotyczące salmonelli. W zeszłym miesiącu zostały potwierdzone dwa przypadki zachorowań na wirusa, który jest z tej samej rodziny, co SARS. Zagadnienie to było absolutnym priorytetem w ostatnich działaniach Centrum. Bardzo szybko zostały opracowane testy na obecność nowego wirusa a ocena ryzyka została błyskawicznie umieszczona w systemie wczesnego ostrzegania. W 2013r. ECDC zacznie wdrażać nową, wzmocnioną politykę niezależności naukowej. Będzie to rozszerzenie prac prowadzonych w celu zapobiegania konfliktom interesów. W przyszłym roku Centrum będzie również przyjmować strategiczny plan wieloletni na lata 2014-2020. Myśląc o przyszłej strategii, ECDC musi się zastanowić jak osiągnąć więcej dysponując mniejszymi środkami.

M. Yannakoudakis: W przypadku wszystkich agencji ważne jest, aby powstawała wartość dodana, co można zaobserwować w przypadku ECDC. Agencja ta cechuje się rentownosią w momencie kiedy jest potrzebna. W zeszłym roku ważnym tematem była reorganizacja ECDC, która doprowadziła do poprawy działalności tej jednostki. W niektórych obszarach ważna jest koordynacja pomiędzy osobami zajmującymi się różnymi agencjami w Parlamencie.

L. McAvan: Jaka jest tendencja odnośnie odry? Czy państwa członkowskie odpowiednio reagują na zagrożenie? Docieranie do osób niedoinformowanych w kwestii zdrowia publicznego byłoby właściwym rozwiązaniem. Zdarzają się przypadki przywożenia egzotycznych chorób do Europy. Czy osoby podróżujące w egzotyczne miejsca są jakoś monitorowane? Jak kryzys finansowy wpływa na działalność ECDC?

M. Sprenger: Odra rozprzestrzenia się jak tornado, które przetacza się przez Europę. Podlega jednak pewnym fluktuacjom i atakuje w swoistym cyklu, który nasila się co 4 lata. Mniejsza ilość zachorowań w tym roku wynika właśnie z tego cyklu. Bardzo ważne jest, aby ludzie się szczepili. Jest wiele osób, które rozpuszczają plotki o niebezpieczeństwa szczepionek. Są też społeczności, które się nie szczepią. Bardzo istotne jest w takich przypadkach, aby usługi zdrowotne były świadczone przez członków takich grup społecznych. Wzbudza to wtedy większe zaufanie. Choroby zakaźne z krajów egzotycznych to bardzo istotne zagadnienie. Zostały już zawarte relacje z partnerami poza Europą, aby można było poradzić sobie w przypadkach pacjentów którzy zarazili się tego typu schorzeniem. Wpływ kryzysu gospodarczego jest niepokojący. Powoduje on zwiększanie ubóstwa, co z kolei automatycznie zwiększa ilość ludzi bardziej narażonych na choroby. W Grecji rośnie liczba ludności zarażonych wirusem HIV. Jest to powiązane z obecną sytuacją gospodarczą tego kraju. Niepokojąca jest odporność gruźlicy na leki. W przypadku gruźlicy lekoodpornej zaledwie 50% przypadków udaje się wyleczyć.