Wymiana poglądów z Markiem Sprengerem (dyrektorem Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym – ECDC) cz.II choroby zakaźneR.Taylor: W jaki sposób pakiet dotyczący opieki zdrowotnej wpłynie na pracę ECDC? Czy ECDC planuje jakieś projekty w sprawie szczepienia personelu medycznego przeciw sezonowej grypie?

D.Roth – Behrendt: Brak innowacyjności w planach ECDC, należy zwrócić więcej uwagi na politykę szczepień w Unii Europejskiej. Brak informacji w sprawie działań Agencji ukierunkowanych na przyszłość. Zbyt mało aktywnie Agencja działa w sprawie chorób
zakaźnych.

Komisja: Potrzeba stosowania metodologii w kwestii zagrożeń transgranicznych. Wzmacnia to ramy prawne zagrożeń związanych ze zdrowiem. Rola ECDC dzięki temu rozwiązaniu zostanie wzmocniona ponieważ będzie dokonywać oceny ryzyka. Pozytywnie zostaje oceniony wkład ECDC w walkę z korona wirusami oraz nową grypą ptasią. Działania krajowe zostały skoordynowane na poziomie europejskim. W kwestii szczepionek powinno się skupić nie tylko na dzieciach i odrze. Potrzeba większej świadomości w sprawie szczepienia przeciw grypie. Należy zwrócić większą uwagę na sprawę antybiotyków, trzeba uświadamiać w sprawie poprawnego ich zastosowania.

M.Sprengen: Należy rzeczywiście skupić się na opracowaniu nowych antybiotyków. ECDC najpierw prowadzi nadzór ale aby mieć pełen obraz sytuacji należy sprawdzić jak wygląda odporność na antybiotyki i należy pokazać jak one są wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej. Należy przypominać o higienie i kampanie przypominające o myciu rąk mogą w tym pomóc. Niedobre jest stosowanie antybiotyków u zdrowych zwierząt, należy z tym zdecydowanie walczyć, jest to bardzo zła praktyka tak samo u zwierząt jak i u ludzi. Kwestia Syrii jest bardzo istotna. Agencja ma stały kontakt z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji oraz z WHO. System (migracja) ten niestety coraz bardziej załamuje się. Pojawiły się niestety ogniska choroby POLIO – jest to skutkiem przepływu uchodźców miedzy granicami, którzy niestety nie mają kalendarza szczepień. Przy odpowiednim przygotowaniu i wystarczających działaniach na poziomie ECDC można wdrożyć odpowiednie procedury gotowości na problemy chorób zakaźnych w aspekcie trans granicznym. W kwestii szczepień dzieci należałoby opracować bardzo prostą rzecz: paszport/karta szczepień. Nie można zapominać o wspieraniu krajowych instytutów zdrowia.