Wymiana poglądów z komisarzem Johnem Dallim na temat epidemii EHEC(ang. Entero Hemorrhagic Escherchia Coli) cz II Choroby zakaźneMcAvan Linda Konieczne jest współpraca przy znalezieniu jak najlepszego leczenia i terapii chorób zakaźnych.Konieczne jest określenie skąd wzięła się bakteria. Warto skorzystać z doświadczeniaAmerykanów. Należy określić jak wiąże się to z rolnictwem np w przypadku stosowania obornika. Niezbędne jest wyciągniecie długofalowych lekcji politycznych,które będą dotyczyć nie tylko aspektów technicznych, komunikacji ale równieżpolityki rolnej. Obywatele chcą wiedzieć jak unikać takich problemów. EFSApowinna zająć się rozwiązaniem problemu czy spożywanie warzyw w Europie zawszebędzie wiązało się z ryzykiem.

Paulsen MaritOd momentu kiedy zachorowała pierwsza osoba do momentu kiedy otrzymała diagnozę minęło dużo czasu. Konieczna jest jak najszybsza diagnoza. Nowocześnieprodukowane ogórki nie mogły mieć kontaktu z obornikiem pochodzącym od bydła.Takim ryzykiem obarczone są gospodarstwa ekologiczne a nie gospodarstwa przemysłowe.

Mikolasik Miroslav W roku 2001 w Kanadzie wystąpiła bakteria E.coli., która powodowała krwawienie w nerkach pacjentów, którzy następnie umierali. Szczególnie wrażliwe były dzieci. WEuropie mamy podobny przypadek. Konieczne jest wyciągnięcie wniosków iprzeanalizowanie zapisków naukowców, epidemiologów, mikrobiologów. Ważne jestzdobycie informacji w jaki sposób Kanada uporała się z epidemią. Istotne jest znalezienie sposobu prowadzenia dochodzenia. Niezbędna jest konsultacja zekspertami. Nie przywiązuje się wystarczającej wagi do takich dziedzin jak mikrobiologii, nie wiele jest ekspertów, laboratoriów. Hamowany jest rozwój, postęptej dziedziny.

Merkies Judith A.Konieczne są mechanizmy upraszczające mechanizmy reagowania na kryzys.

Dalli John Przepływ informacji i koordynacja działań to priorytet. W przypadku podobnych kryzysów ważny jest jeden punkt zarządzający i wysyłający informację na temat sytuacji. Sieć wymiany informacji jest niewłaściwa. Istotna jest lepsza koordynacja i przeorganizowanie systemu. Potrzebna jest większa spójność w działaniach ireakcjach. Przepływ informacji musi być koordynowany w odpowiedni sposób.Należy przeciwdziałać panice i złym informacjom. Konieczna jest poprawa kanałów komunikacji. Musi być jeden kanał komunikacyjny. Potrzeba większej koordynacji.EFSA była gotowa udostępnić swoje służby podczas kryzysu już na wstępnym etapie.Wkład personelu EFSA w ocenę procesów epidemiologicznych był wyjątkowo pożyteczny. EFSA zareagowała szybko. Była gotowa do szybkich działań.Problemem jest podział kompetencji. Obywatele w niektórych sytuacjach muszą byćzmuszeni do pewnych działań. Potrzebna jest całościowa analiza w jaki sposób patogen dostał się do łańcucha żywności. Jest to kwestia skażenia żywnościodchodami. W pewnym ogniwie łańcucha produkcji złamano zasady higieny.Niezbędne jest dotarcie do pierwotnego źródła skażenia. Źródło skażenia w żywności jest bardzo ciężkie do określenia. Istotne są dokładne badania tej klasy organizmów chorobotwórczych. Istotna jest szczegółowa analiza naukowa tego rodzaju substancji i problemów. Laboratorium w Rzymie to jedno z laboratoriów finansowanych przez KE na rzecz konkretnych działań. Proces identyfikacji bakterii został szybko przeprowadzony przez pracowników. Jest to dynamiczny ośrodek badawczy, który ciągle się rozwija. 18 listopada 2011, w Europejskim Dniu Świadomości Społecznej,zostanie opublikowane sprawozdanie w zakresie stosowania antybiotyków.