Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej nr 2011/03, które zadali Francoise Grossetete, Antonyia Parvanova i Michael Cashman w sprawie globalnego zwalczania wirusa HIV/AIDS przez UE choroby zakaźneSzacunki wskazują, ze 30 % osób chorych na tą zakaźną chorobę nie zostało zdiagnozowanych. Połowa osób sero-pozytywnych leczona jest zbyt późno. Biorąc pod uwagę wykorzystanie wytycznych dotyczących wykrywania HIV/ AIDS trzeba zweryfikować wiedzę Komisji na ten temat.

Komisja
Komisja chciałaby podziękować za możliwość przedyskutowania tematu dotyczącego HIV/AIDS. Temat ten jest zawsze bardzo ważny, gdyż jest to choroba cywilizacyjna.

AIDS - poważna choroba zakaźna

AIDS – poważna choroba zakaźna

Strategia zwalczania HIV/AIDS – skupia się na zapobieganiu, leczeniu oraz wsparciu stron pozarządowych. Monitorowana jest także sytuacja na kontynencie europejskim. Ważnym elementem są wytyczne dotyczące badań. Aktualizacja strategii ma nastąpić niebawem. Plany działania powinny być ciągle monitorowane i oceniane na bieżąco. Powinna występować również koordynacja między dwoma strategiami. Ich priorytety są wzajemnie powiązane.