Kryzys w zakresie finansowania w Światowym Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią i jego wpływ na państwa UE najbardziej dotknięte gruźlicą oporną na leki, w szczególności Rumunię cz.I choroby zakaźneM. Dara (Światowa Organizacja Zdrowia): Aktualnie na świecie występuje ok. 8,8 mln zachorowań na chorobę zakaźną jaką jest gruźlica. Europa nie jest szczególnie dotknięta tą chorobą, ale 20% szczepów europejskich to te odporne na leki. W Europie z powodu gruźlicy odnotowuje się ok. 45 tys. zgonów rocznie. 1/3 krajów europejskich to kraje wysokiego ryzyka. 75% wcześniej wykrytych zachorowań przekształca się w gruźlicę odporną na leki. Czynnikami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się gruźlicy są min. migracje. Występuje również wysoki stopień zachorowań w więzieniach we wschodniej Europie. W 2010 r. w Berlinie został przyjęty plan działania mający na celu zwalczanie gruźlicy. Natomiast w 2011 WHO przyjęła skonsolidowany plan, który ma umożliwić lepszy dostęp do leczenia. Potrzebne jest wprowadzenie powszechnej opieki zdrowotnej w tym zakresie. Pacjenci w Rumunii umierają na gruźlicę 6 razy częściej niż pacjenci w innych krajach europejskich. Koszt leczenia gruźlicy jest wysoki. Niezbędne jest utworzenie specjalnego funduszu żeby się jej pozbyć. Rumunia przyjęła plan działania WHO. Jeżeli przebiegnie on bez zakłóceń to powinna udać się uniknąć ponad 4 tys. nowych zachorować na gruźlicę lekoodporną w tym kraju.

Komisja Europejska: Żeby przeciwdziałać zachorowaniom na gruźlicę potrzebny jest dobry plan, trzeba zadbać o odpowiednie jego wdrożenie oraz przeznaczyć odpowiednie środki finansowe. W kontekście gruźlicy najistotniejsza jest praca z najbiedniejszą częścią społeczeństwa, z więźniami oraz społecznością Romów. Komisja w tym zakresie ma wsparcie na poziomie narodowym. Poszczególne kraje są odpowiedzialna za tworzenie planów zwalczania gruźlicy. W 2001 został utworzony mechanizm finansowy pozwalający na pomoc osobom zagrożonym chorobami jak HIV. Dzięki temu udało się na całym świecie przekazać leki na skalę masową cierpiącym osobom, szczególnie w najbiedniejszych krajach. Gruźlica również jest zwalczana przy pomocy takiego funduszu. Ogólny obraz wakli z gruźlicą jest pozytywny, jednak występują duże różnice pomiędzy państwami. Trzeba się skoncentrować na państwach gdzie postęp w walce z tą chorobą jest najmniejszy.

C. Tanasescu: Skuteczność leczenia gruźlicy w Rumunii wynosi ok. 70%, ale te liczby dotyczą tylko pacjentów objętych funduszem, ponieważ mają oni dostęp do lepszych leków. Natomiast w pozostałych przypadkach skuteczność wynosi tylko 20%. Dzięki przyjętemu w 2011 planowi finansowania walki z gruźlicą w 2013 r. przewiduje się, że fundusz na walkę z chorobą podwoi się, co oznacza dwa razy więcej osób wyleczonych. Jednakże, zależy to od przegłosowania budżetu. W Rumunii jest ok. 15 tys. pacjentów z gruźlicą odporną a leki, z czego część nie została zdiagnozowana, ponieważ nie było na to odpowiednich środków. Rumunia potrzebuje 20 mln. euro rocznie, aby zwalczyć gruźlicę odporną na leki. Jakie środki przewidziano, aby pomóc Rumunii w dalszej walce z gruźlicą? Czy Komisja ma zamiar bardziej zaangażować się w pracę światowego funduszu? Czy przewiduje się inne rozwiązania walki z gruźlicą w Rumunii? Jak najlepiej ograniczać ryzyko?