Wymiana poglądów z Markiem Sprengerem (dyrektorem Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym – ECDC) cz.I choroby zakaźneM.Sprengen: Należy wspierać poszerzenie Unii Europejskiej. W zeszłym roku zostało opublikowanych 86 raportów naukowych oraz zrealizowano 90% działań w pracach naukowych. W zeszłym roku, w Chorwacji został wprowadzony projekt pilotażowy w kierunku zapobiegania chorobom zakaźnym. Nastąpiło także duże wzmocnienie współpracy miedzy laboratoriami. Kiedy pojawia się nowy patogen wszystkie państwa powinny mieć możliwość wprowadzania odpowiednich badań, w przeciwnym razie nie będziemy mogli dowiedzieć się skąd ten patogen przybył do Unii Europejskiej i jak się rozprzestrzenia. Polio jest przykładem takiego patogenu. W tej chwili walczy się z dwoma nowymi wirusami. Wirus Korona oraz wirus nowej grypy ptasiej. Laboratoria europejskie, publiczne bardzo dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Wiele wysiłku i pracy poświecono na nowy system strategiczny dla Agencji ECDC na następne 7 lat. Przeprowadzono badania w całej Unii Europejskiej dotyczące tego jaka liczba pacjentów w danym dniu, we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej cierpiała z powodu infekcji. Należy zwrócić uwagę na monitorowanie zagrożeń, jest to zasadniczy typ działalności. Omawiane są aktywne epidemie i decydowane jest co należy zrobić, tj.; szybka ocena ryzyka oraz raportowanie do Komisji. Miedzy kwietniem a czerwcem br. zaobserwowano ponad 100 przypadków nowej ptasiej grypy (Chiny), nigdy do tej pory nie było aż tylu przypadków grypy ptasiej u ludzi, w tak krótkim okresie (w tym czasie zmarło ponad 40 osób). Działania podjęte przez stronę chińską na szczęście przyniosły skutki – ta epidemia wygasła w maju. Wspólna ocena na poziomie Unii Europejskiej jest rzeczą bardzo ważną. Kolejna epidemia, która wciąż trwa to epidemia „korona” wirusów na bliskim wschodzie (około 111 przypadków – 9 przypadków w Unii Europejskiej, w tym 5 śmiertelnych). Nie jest znana informacja skąd pochodzi ten wirus i jak ludzie nim się zarażają. Powstało wiele teorii na ten temat ale nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Agencja dla Europy może być źródłem wiedzy eksperckiej. Potrzeba większej otwartości i chęci współpracy na całym świecie. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Agencja i jej partnerzy włożyli wiele wysiłku by opracować wieloletni program strategiczny na najbliższe 7 lat. Poświecono temu wiele czasu, wielu zewnętrznych ekspertów miało szanse wyrazić swoje opinie. Agencja jest bardzo dumna z nowego, wieloletniego programu.

P.Liese: Odporność na antybiotyki jest niezwykle istotną kwestią. Należy skoncentrować się na medycynie, która dotyczy życia ludzi. Ważnym jest punkt styczności pomiędzy medycyną dotycząca ludzi a zwierząt, na przykład podawanie antybiotyków w chowie zwierząt. Potrzeba ostrożnej oceny dotyczącej pakietu Komisji Europejskiej w sprawie zdrowia zwierząt.

A.Parvanova: W ostatnich tygodniach doszło do tego, iż bardzo wielu Syryjczyków nielegalnie przekracza granice, szczególnie bułgarsko-turecką (w ciągu 2 tygodni 2500 uciekinierów). Rządy są zaniepokojone brakiem odpowiedniej ilości pomieszczeń, które można byłoby udostępnić tym osobom, a także stanem ich zdrowia, zwłaszcza kobiet i dzieci. Czy Agencja ma jakieś uwagi, komentarze dotyczące syryjskich uchodźców? Czy planowane jest przeprowadzenie konkretnie dedykowanego spotkania poświęconego w szczególności chorobom zakaźnym.